Prodej kompresorů

Měření

Správně navržený zdroj stlačeného vzduchu, vakua nebo nízkotlaku musí snímat potřebné technické výkony a kvalitní parametry. Pro výrobu stlačeného vzduch v praxi platí, že skoro 90% nákladů tvoří náklady na elektrickou energii. Jestliže chceme šetřit peníze, musíme právě hledat potenciál možných úspor. Nemyslíme výměnu žárovek nebo zakoupení neoriginálních náhradních dílů do kompresoru. To co ušetříte na NEORIGINÁLNÍCH dílech je zlomek financí co se dá ušetřit na el. energii.

Kroky měření

 • měření průběhu průtoku a tlaku po dobu 7 dní
 • analýza chodu jednotlivých zařízení
 • vyhodnocení efektivity tj. kolik stojí 1m3 stlačeného vzduchu
 • návrh alternativního řešení, porovnání účinnosti a simulace
 • porovnání nákladů potřebných na realizaci změň, vyhodnocení, doba návratnosti

OUTSORCING- DODÁVÁNÍ STLAČENÉHO VZDUCHU

Dodávku stlačeného vzduchu nebo vakua umíme poskytnout i jako službu. Při OUTSORCINGU je rozhodující parametr předpokládané čí neměřené spotřeby stlačeného vzduchu nebo vakua, při dodržení ostatních parametrů, jako je tlak, sušení na tlakový rosný bod, kvalita filtrace nebo zpracování koncentrátu. Cílem OUTSORCINGU je dosáhnutí co možná nejlepší efektivity při výrobě stlačeného vzduchu nebo vakua vzhledem na 24 hodinový průběh spotřeby. Téměř 90% nákladů na výrobu stlačeného vzduchu tvoří náklady na elektrickou energii, 6% jsou servisní náklady a jen cca 3%-4% jsou investice.

PROJEKTOVÁNÍ

Zabezpečujeme spolupráci s projektanty nebo projekčními kancelářemi, jestli jde o stavební či elektro či VZT, špatné využití tepla nebo odvod a separaci kondenzátu. Potřebné podklady pro projektanty umíme poskytnout v DWG formátu. Cílem je návrh koncepce zdroje stlačeného vzduchu nebo vakua a jeho celkové technickoekonomické zhotovení, porovnání efektivity vynaložené v investičních nákladech, energetické účinnosti a porovnání celkových provozních nákladů. Pokud se jedná o přestavbu již existující kompresorové stanice, umíme je změřit a vyhodnotit jejich efektivitu. Na základě těchto neměřených údajů umíme pomocí simulace navrhnout, porovnat a optimalizovat jednotlivé koncepty. Výstupem jsou převážně 3-4 návrhy a porovnání jejich investičních nákladů vůči provozním s důrazem na porovnání spotřeby elektrické energie. Doba návratnosti vynaložených financí získáme s porovnáním se současným stavem.

Kupte si tolik vzduchu kolik potřebujete – KONTRAKTING

Většina průmyslových podniků nemůže unést investiční náklady potřebné k zajištění primárních zdrojů elektřiny nebo plynu. Tyto investice uskuteční dodavatelé služeb, kterým se náklady vrátí v budoucím období ve formě přeplatku od spotřebitelů. Proč by měl spotřebitel investovat do celého komplexu výroby a rozvodu stlačeného vzduchu včetně kompresorové stanice a úpravy vzduchu, vzdušníku a rozvodů, tím si snižovat vlastní likviditu?

Zákazník si koupí jen tolik stlačeného vzduchu, kolik spotřebuje.

EPC

Od roku 2014 úzce spolupracujeme s Českou energetickou společností, která již provozuje tyto energetické služby se zárukou a velmi úspěšně.

-projekty energetických úspor, realizovaných s využitím nejmodernější technologií. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií, snižování ztrát v oblasti vytápění a dodávek vzduchu optimalizující spotřebu a nákup energie tak, aby bylo dosaženo co nejpříznivějších cen. Specifickou oblastí jsou projekty takzvané energetické služby se zárukou (EPC), které představují zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.

Podstata projektů EPC

 • systém splácení investice z dosažených úspor
 • smluvní záruka za dosažení úspor energií a provozních nákladů
 • komplexní služba s cílem trvale snížit spotřebu energie
 • dlouhodobý energetický audit v podobě energetického managmentu
 • součástí této služby je rovněž zajištění financování (zahrnuje dotace)

Implementace projektu EPC

 • energetická analýza a identifikace potenciálu úspor
 • návrh úsporných opatření (investičních a organizačních)
 • instalace a zprovoznění zařízení
 • výcvik a zaškolení obsluhy
 • zajištění pravidelného servisu a údržby
 • zavedení aktivního energetického managmentu s dispečerským řízením
 • monitoring a vyhodnocování finančních úspor- dlouhodobý kontrolní systém

Komplexní dodávky kompresorů, ND a chladících zařízení

 • servis šroubových kompresorů Atlas Copco, Atmos, Kaeser, Garden Denver atd.
 • servis mobilních kompresorů
 • prodej šroubových kompresorů a příslušenství
 • prodej kompresoru Atlas Copco, Atmos, Kaeser, Garden Denver atd.
 • generální opravy šroubových bloků
 • půjčovna kompresorů
 • prodej náhradních dílů na šroubové kompresory
 • prodej sušek (STX-Hankinson, Donaldson atd.)
 • prodej vzdušníku a tlakových nádob
 • rozvody tlakového vzduchu
 • rekuperace